GRUK
GRUK Helserådet Legevaktsiden Norsk Epi Info
Velkommen til GRUK

Nytt design på våre Websider

Kontakt oss

Reduserer gapet mellom teori og praksis

Bakgrunn

Ansatte

Forbedring av pasienttilfredshet

KPA

Prosessforbedring

Helserådet

E-postlister

Sykepleierråd

Legesamarbeid

Epi Info

Nyttig å ha

SATS

KUForum

KPA


GRUK Metoder KPA
Mennesker med kronisk sykdom mangler ofte kontinuitet og helhet i sitt tjenestetilbud, bl.a. fordi de ulike tjenestene er spredt over flere etater og forvaltningsnivå. GRUK har utviklet KPA som en metode for koordinering av tjenestetilbudet til brukerne. KPA er også et verktøy for implementering av individuelle planer, jmfr. Forskrift om individuelle planer av 01.07.01 (Sosial- og helsedepartementet). og Veileder til individuell plan.
Les mer

Liste over kommuner/områder hvor GRUK har prosjekter
Les mer

Les hva som er skrevet om metoden, dels av GRUK's team, og dels av andre.
Les mer


Siste nytt
Elektronisk oppslagsverk for medarbeidere ved legevakter og allmennlegekontorer
( 05.11.2001 )
Endringer i E-postlista Kompass
( 04.09.2001 )