GRUK
GRUK Helserådet Legevaktsiden Norsk Epi Info
Velkommen til GRUK

Kontakt oss

Reduserer gapet mellom teori og praksis

Bakgrunn

Ansatte

Forbedring av pasienttilfredshet

KPA

Prosessforbedring

Helserådet

E-postlister

Forbedringsnettverk

Sykepleierråd

Legesamarbeid

Epi Info

Ezlex

Nyttig å ha

SATS

KUForum

Velkommen til GRUK


GRUK Om GRUK

Velkommen til våre nettsider. Stiftelsen GRUK har som formål å utvikle og innføre metoder for kvalitetsforbedring i helsevesenet. Vi er i dag et nasjonalt kompetansesenter for kontinuerlig forbedring i helsetjenesten. Vi veileder i forbedringsarbeid på flere viktige områder i sykehus og kommunale tjenester.

Felles for våre metoder er at vi tar utgangspunkt i det tverrfaglige tilbudet pasienten får og forbedrer dette. Målinger av pasienttilfredshet inngår ofte i det vi gjør.

Vi arbeider med prosessforbedring både i somatiske og psykiatriske sykehus og i kommunehelsetjenesten. Vi er dessuten i startgropa i forhold til å tilpasse metoden til legevaktordninger.

Vår modell for koordinering av tjenester (KPA) til personer med alvorlig psykiske lidelser er i bruk i svært mange kommuner. Denne modellen ønsker vi å videreutvikle til andre pasientgrupper.

Vi kan dokumentere resultater på flere områder: Den faglige standarden øker, risikoen for bivirkninger og skader avtar, kontinuiteten i tilbudet bedres, brukertilfredsheten stiger og vi får utnyttet ressursene bedre.

Våre metoder er i overenstemmelse med Helsetilsynets nasjonale strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten, og tyngdepunktet vårt ligger på tilpasning og implementering av metodene i ulike sammenhenger.

Stiftelsen har for tiden 9 ansatte. Leger, sykepleiere, sosionomer med til dels lang klinisk erfaring, og kompetanse i pedagogikk, organisasjonsutvikling og statistikk.

Hovedkontoret ligger i Skien, og vi har nettopp etablert et avdelingskontor i Oslo.
Siste nytt
Velkommen til e-postlisten [email protected]
( 29.05.2002 )
Samarbeid om kvalitetsforbedring i Helsetjenesten
( 25.05.2002 )
Ny E-postliste for organisering og drift av legevakt
( 16.05.2002 )
Prosedyrepermen for leger i Telemark er klar for levering!
( 06.03.2002 )
EpiGram - Et enkelt dataprogram for enkle tegneoppgaver. Nå på norsk!
( 01.03.2002 )