GRUK
GRUK Helserådet Legevaktsiden Norsk Epi Info
Velkommen til GRUK

Kontakt oss

Reduserer gapet mellom teori og praksis

Bakgrunn

Ansatte

Forbedring av pasienttilfredshet

KPA

Prosessforbedring

Helserådet

E-postlister

Sykepleierråd

Legesamarbeid

Epi Info

Nyttig å ha

SATS

KUForum

Velkommen til GRUK


GRUK Om GRUK

Velkommen til våre nettsider. Stiftelsen GRUK har som formål å utvikle og innføre metoder for kvalitetsforbedring i helsevesenet. Vi er i dag et nasjonalt kompetansesenter for kontinuerlig forbedring i helsetjenesten. Vi veileder i forbedringsarbeid på flere viktige områder i sykehus og kommunale tjenester.

Felles for våre metoder er at vi tar utgangspunkt i det tverrfaglige tilbudet pasienten får og forbedrer dette. Målinger av pasienttilfredshet inngår ofte i det vi gjør.

Vi arbeider med prosessforbedring både i somatiske og psykiatriske sykehus og i kommunehelsetjenesten. Vi er dessuten i startgropa i forhold til å tilpasse metoden til legevaktordninger.

Vår modell for koordinering av tjenester (KPA) til personer med alvorlig psykiske lidelser er i bruk i svært mange kommuner. Denne modellen ønsker vi å videreutvikle til andre pasientgrupper.

Vi kan dokumentere resultater på flere områder: Den faglige standarden øker, risikoen for bivirkninger og skader avtar, kontinuiteten i tilbudet bedres, brukertilfredsheten stiger og vi får utnyttet ressursene bedre.

Stiftelsen har for tiden 9 ansatte. Leger, sykepleiere, sosionomer med til dels lang klinisk erfaring, og kompetanse i pedagogikk, organisasjonsutvikling og statistikk.

Hovedkontoret ligger i Skien, og vi har nettopp etablert et avdelingskontor i Oslo.
Siste nytt
Elektronisk oppslagsverk for medarbeidere ved legevakter og allmennlegekontorer
( 05.11.2001 )
Endringer i E-postlista Kompass
( 04.09.2001 )