GRUK
GRUK Helserådet Legevaktsiden Norsk Epi Info
Velkommen til GRUK

Nytt design på våre Websider

Kontakt oss

Reduserer gapet mellom teori og praksis

Bakgrunn

Ansatte

Forbedring av pasienttilfredshet

KPA

Prosessforbedring

Helserådet

E-postlister

Sykepleierråd

Legesamarbeid

Epi Info

Nyttig å ha

SATS

KUForum

Epi Info


GRUK IT-hjelpeverktøy

Epi info har gjennom hele 90-tallet gitt helsepersonell tilgang til selv å designe spøøreundersøkelser og andre dataregistreringer, administrere data og foreta statsitiske analyser. Verktøyet for dette ble utviklet av amerikanske Centers for Disease Control og Verdens helseorganisasjon.

Dette verktøyet har gitt samfunnsmedisinere over hele verden et gratis høykvalitetsverktøy for mange oppgaver innenfor forskning, helseovervåkning og helsestatistikk.

Sammen med lege Arnt Ole Ree, Sandefjord, har Vegard Høgli i mange år drevet opplæring og brukerstøtte til flere hundre helsepersonell.

De utviklet et overvåkningssystem for helsetjenesten under OL på Lillehammer i 1994, og VH har i årene 1994-2000 administrert helsetilsynet og fylkeslegenes innsamling og bearbeiding av "Årsstatistikk for kommunehelsetjenesten".

Hva som skjer omkring Epi Info og lignende programmer, kan du følge med på på den offisielle Norsk Epi Info hjemmesiden som drives av GRUK.Kommentarliste


Det finnes ingen kommentarer

Siste nytt
Elektronisk oppslagsverk for medarbeidere ved legevakter og allmennlegekontorer
( 05.11.2001 )
Endringer i E-postlista Kompass
( 04.09.2001 )