GRUK
GRUK Helserådet Legevaktsiden Norsk Epi Info
Velkommen til GRUK

Kontakt oss

Reduserer gapet mellom teori og praksis

Bakgrunn

Ansatte

Forbedring av pasienttilfredshet

KPA

Prosessforbedring

Helserådet

E-postlister

Forbedringsnettverk

Sykepleierråd

Legesamarbeid

Epi Info

Ezlex

Nyttig å ha

SATS

KUForum

Forbedring av pasienttilfredshet


GRUK Metoder

Undersøkelser viser at det er et stort potensial for forbedring ved å ta utgangspunkt i pasientenes opplevelser av det tilbudet de har mottatt. Vi bruker intervjuer av pasienter som utgangspunkt for forbedring på forskjellige måter:

- I prosessforbedring kombinerer vi ofte slike intervjuer med andre målinger for å avdekke hvilke områder som trenger forbedringstiltak. Dataene analyseres både på individ og gruppenivå. Forbedringstiltakene blir evaluert og dokumentert ved nye målinger.

- I KPA intervjues alle brukerne om deres tilfredshet med oppfølging når det gjelder støtte og respekt, informasjon til bruker og til familien, medvirkning og dekning av behov. Dette er med på å gi brukerne større innflytelse på det tilbudet de mottar. Målingen fra den enkelte bruker fungerer også som utgangspunkt for veiledning for pasientens koordinator. For systemet brukes målingene til å synliggjøre mangler i tilbudet til brukergruppene.

- I tillegg veileder vi på forbedringsarbeid hvor kartlegging av pasientenes tilfredshet og forbedring med utgangspunkt i denne brukes alene.

Vi har gode resultater i forhold til alle disse tilnærmingene.

Våre metoder på dette området er beskrevet i et hefte som er utgitt av Statens Helsetilsyn.Kommentarliste


Det finnes ingen kommentarer

Siste nytt
Velkommen til e-postlisten [email protected]
( 29.05.2002 )
Samarbeid om kvalitetsforbedring i Helsetjenesten
( 25.05.2002 )
Ny E-postliste for organisering og drift av legevakt
( 16.05.2002 )
Prosedyrepermen for leger i Telemark er klar for levering!
( 06.03.2002 )
EpiGram - Et enkelt dataprogram for enkle tegneoppgaver. Nå på norsk!
( 01.03.2002 )