GRUK
GRUK Helserådet Legevaktsiden Norsk Epi Info
Velkommen til GRUK

Kontakt oss

Reduserer gapet mellom teori og praksis

Bakgrunn

Ansatte

Forbedring av pasienttilfredshet

KPA

Prosessforbedring

Helserådet

E-postlister

Sykepleierråd

Legesamarbeid

Epi Info

Ezlex

Nyttig å ha

SATS

KUForum

Prosedyrepermen for leger i Telemark er klar for levering!


GRUK Beslutningsstøtte Legesamarbeid

Prosedyreperm for samhandling mellom leger i første- og annenlinjetjenesten er nå klar for levering! Permen er en sentral del av kontinuerlig kvalitetssikring av samhandling mellom leger i første- og annenlinjetjenesten i Telemark. Imidlertid er den tilgjengelig for alle som ønsker det.

Selv om dette oppslagsverket nå foreligger i et nytt, effektivt presentasjonsverktøy, er det kontinuerlige redaksjonelle arbeidet, og kontinuerlig implementering den bærende kraften i arbeidet i Telemark.

En redaksjon på omlag 20 allmennleger vedlikeholder innholdet årlig i samarbeid med kolleger på sykehusene i fylket. Denne prosessen har gått ubrutt i mer enn ti år. I tillegg er prosedyrepermens innhold tema på alle faglige kurs i regi av Telemark legeforening.

Dette er altså et verktøy som er spesielt tilpasset lokale samarbeidsforhold i fylket. Likevel har mange kolleger fra andre steder i landet uttrykt interesse for permen, og har nytte av innholdet. Derfor tilbyr vi oppslagsverket til alle interesserte leger, idet vi gjør oppmerksom på begrensningene ovenfor, at en del lokalt preget stoff er knyttet til Telemark. Ta kontakt med [email protected] dersom dere er interessert i bistand til lokale utgaver.

I samme sending tilbyr vi Medarbeiderråd for legevakter og allmennlegekontorer.

Lisensvillkår


En kjøper kan installere oppslagsverket på ett allmennlegekontor eller legevaktlokale (en server). All annen bruk skal være skriftlig godkjent av rettighetshaveren. Det er ingen begrensning i antall brukere på legekontoret.

Bruken av leseverktøyet Ezlex i seg selv er imidlertid fritt tilgengelig.

Bestilling Prosedyreperm for leger i Telemark

Navn:E-post:Arbeidssted:Adresse (Gateadresse evt postboks):Postnummer:Poststed:Antall Tekst Beløp
Prosedyreperm for leger i Telemark, inkludert medarbeiderråd for allmennlegekontorer og legevakter a kr 1500 inkl MVA
Kun medarbeiderråd for allmennlegekontorer og legevakter a kr 1050 inkl MVA
Sum


Kryss av dersom du ønsker Disketter i stedet for CD:

Ønsker disketter
Kommentarliste


Emne: Forfatter:
Tidspunkt:
Hvor er det blitt av Prosedyrepermen på Internett?
Vegard Høgli 04.12.2001 11:21
Vi har fått spørsmål om hvor det er blitt av prosedyrepermen som var tilgjengelig på Internett.

I 2001 utgaven har vi valgt å lage et eget presentasjonsprogram (Ezlex) for å sikre maksimal funksjonalitet på legekontoret (egne notater, raskere søk, bedre oversikt). Dette krever at programmet installeres lokalt. Informasjon om tilgjengelighet kommer på GRUK's sider, så følg med!


Siste nytt
Prosedyrepermen for leger i Telemark er klar for levering!
( 06.03.2002 )
EpiGram - Et enkelt dataprogram for enkle tegneoppgaver. Nå på norsk!
( 01.03.2002 )
KPA-prosjekt gjennomført i Østfold
( 21.02.2002 )
Elektronisk oppslagsverk for medarbeidere ved legevakter og allmennlegekontorer
( 05.11.2001 )
Endringer i E-postlista Kompass
( 04.09.2001 )