Norsk Epi Info
GRUK Helserådet Legevaktsiden Norsk Epi Info
Om Norsk Epi Info

Epi info for Windows er her

Du er ikke alene!

Epi info for DOS versjon 6.04d

Epi Map for DOS, fortsatt et ypperlig 'gratis' kartillustrasjonsprogram

Kart over norske kommuner og fylker

Epi info for Windows er her

EpiGram - Et enkelt dataprogram for enkle tegneoppgaver. Nå på norsk!

EpiData - Ny dataregistreringspakke på norsk!

EpiData

Tilbud på amerikansk manual

Om Norsk Epi Info


Norsk Epi Info Om Norsk Epi Info
Om Norsk Epi Info
( 29.11.1998 15:49 )
Norsk Epi Info er et norsk kompetansesenter for statistikkprogrammet Epi Info. Siden 1993 har en distribuert programdisketter og manualer, og drevet en omfattende kursvirksomhet rettet mot helsepersonell. Her finner du også nærmere beskrivelser av programmene.

Vi dekker også andre programmer i "Epi Info familien". Et interessant tilskudd er det dansk-utviklede EpiData. Se egen presentasjon under menyvelget programmer.
Les mer

Epi info for Windows er her
Epi Info 2000 heter Windowsversjonen av Epi Info. Førsteversjonen kom i juni i fjor, og har vært gjennom en rekke oppdateringer siden. Siste versjon foreløpig er versjon 1.1.2 som kom 2. november 2001.
Les mer

Du er ikke alene!
( 01.12.1998 19:46 )
Epi Info er et populært verktøy for statistikk i helsevesenet.
145 300 eksemplarer av Epi Info programfamilien (gjelder Epi Info og Epi Map for DOS) er distribuert over hele verden siden 1987 viser en undersøkelse utført av Bud gerstman for CDC.
Les mer


Siste nytt
EpiGram - Et enkelt dataprogram for enkle tegneoppgaver. Nå på norsk!
( 01.03.2002 )